สินเชื่อรายย่อย พิโกไฟแนนซ์

สินเชื่ออเนกประสงค์ที่มีการพิจารณาสินเชื่อที่ยืดหยุ่น โปร่งใส เป็นธรรม ภายใต้การกำกับดูแลโดยกระทรวงการคลัง สามารถกู้เพื่ออุปโภคบริโภคหรือฉุกเฉินจำเป็น

• วงเงินให้กู้ไม่เกิน 20,000 บาท
• กรณีวงเงินขอกู้เกิน 20,000 บาท ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือบุคคลค้ำประกัน
• ระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้ไม่เกิน 12 เดือน
• ต้องมีสถานที่ประกอบอาชีพ หรือสถานที่อยู่อาศัยแน่นอนสามารถติดต่อได้

• อายุ 20-55 ปี
• รายได้ประจำ 9,000 บาท ขึ้นไป
• อายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และผ่านการทดลองงานแล้ว
• ที่อยู่ปัจจุบัน ต้องมีภูมิลำเนา หรือ มีหลักฐานการทำงานอยู่ใน จังหวัดสมุทรปราการเท่านั้น

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้
  • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
  • Statement ย้อนหลัง 3 เดือน
  • สำเนาหน้า Book Bank
  • จดหมายแจ้งหนี้สารธารณูปโภค
  • รูปถ่ายผู้กู้ และรูปถ่ายที่อยู่ปัจจุบัน (สามารถส่งให้ทางไลน์ของบริษัทได้)
  • สำเนาเอกสารหลักประกัน (กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน)

บริษัท เอเอ็มที แคปปิตอล จำกัด

 088-295-6871 คุณเพชร
 086-352-3269 คุณแนท
Office : 02-184-1846
LINE ID : @AMTcapital
Email : info@amtcapital.com

© 2023  บริษัท เอเอ็มที แคปปิตอล จำกัด  www.amtcapital.co.th  All Rights Reserved.

TOP